Ανακαίνιση διαμερίσματος στην περιοχή του Παπάγου

Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη & μετά από προτάσεις σε διαμόρφωση των χώρων και υλικών, προχωρήσαμε στην ανακαίνιση διαμερίσματος στην περιοχή του Παπάγου.