Ριζική ανακαίνιση καταστήματος IQOS Boutique Store Συντάγματος σε 2 φάσεις εργασιών σε 45 ημέρες.