ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες εκπονούνται τόσο για τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
όσο και για την κατασκευή και υλοποίηση έργων από την έμπειρη
ομάδα μηχανικών και τεχνικών της
Engineering Power.

Ξεκινώντας από την διαπίστωση αφενός της αναγκαιότητας κάλυψης καθώς και της ορθής διαχείρισης των αυξημένων πλέον ενεργειακών αναγκών και αφετέρου των ιδιαίτερων απαιτήσεων κάθε πελάτη μας, προχωράμε στη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρότυπων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έργων, καθώς και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών στον τριτογενή τομέα, αξιοποιώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές και τεχνολογίες.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένα μηχανήματα μετρήσεων καθώς και σύγχρονα εργαλεία, ενώ με τα σχεδιαστικά προγράμματα και τα προγράμματα λογισμικού που χρησιμοποιούμε μπορούμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια του εκάστοτε έργου. Επιπλέον πραγματοποιούμε ενδελεχή έρευνα αγοράς ώστε να παραμένουμε πάντοτε ενήμεροι τεχνολογικά στα ολοένα και πιο απαιτητικά σύγχρονα έργα.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η υλοποίηση των επιθυμιών σας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Αυξήστε την ενεργειακή απόδοση της επιχείρησης η της οικίας σας με τις μεμονωμένες – εξειδικευμένες της Engineering Power.

Ενεργειακά κουφώματα

Σκίαστρα

Μόνωση

Θερμοπρόσοψη