Ανακατασκευή διαμερίσματος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα

Ανακατασκευή μεμονωμένου διαμερίσματος εντός εκπαιδευτικού ιδρύματος του δημοσίου στα Βόρεια Προάστεια Αττικής.