Σχεδιασμός – Κατασκευή Γραφείων Εργοστασίου

Μελέτη-σχεδίαση-κατασκευή των νέων γραφείων αποθήκης εργοστασίου γνωστής Φαρμακευτικής εταιρίας στην Μάνδρα Αττικής. Ο χώρος εργασιών ανέρχονταν σε επιφάνεια περίπου 60m2 και υλοποιήθηκε μετά από Αρχιτεκτονική Πρόταση Εφαρμογής.