Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην Γλυφάδα.

-Μελέτη, σχεδιασμός, προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμόύ στέγης ισχύος 4,9kW με σύνδεση net-metering στην Γλυφάδα
-Ηλεκτρολογικός πίνακας AC/DC
-Καλωδιώσεις DC
-Μετρητής Net-metering
-Σύνταξη και υποβολή τεχνικού φακέλου για σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ για την διαδικασία συμψηφισμού παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τον φωτοβολταϊκό σταθμό της στέγης.