Ολική Ανακαίνιση Διαμερίσματος στη Φιλοθέη

Ριζική ανακαίνιση ισόγειου διαμερίσματος στην περιοχή της Φιλοθέης. Η διαμόρφωση έγινε μετά από Αρχιτεκτονική Μελέτη και Σχεδιασμό του συνόλου των εργασιών και των υλικών εφαρμογής.