Κατασκευή νέου καταστήματος IQOS BOUTIQUE STORE στην Καλαμάτα.ι

Άλλο ένα έργο της ENGINEERING POWER ολοκληρώθηκε επιτυχώς!
Κατασκευή νέου καταστήματος IQOS BOUTIQUE STORE στην πόλη της Καλαμάτας σε διάστημα σχεδόν ενός (1) μήνα.
Συνοπτικά οι εργασίες αφορούσαν:
-Γυψοσανίδες
-Χρωματισμοί
-Εσωτερικές θύρες
-Αλουμίνια
-Δάπεδα
-Ηλεκτρολογική & υδραυλική εγκατάσταση
-Συναγερμός – Κάμερες – Ηχεία
-Κλιματισμός – εξαερισμός
-Φωτισμός
-Ηλεκτροδότηση επίπλων καταστήματος και φωτεινής επιγραφής