Ανακαίνιση Γραφείων

Συνένωση 2 γραφείων για την δημιουργία ενός ενιαίου διευθυντικού γραφείου δημόσιας υπηρεσίας στο Χαλάνδρι.