Αυτονομία Φυσικού Αερίου Διαμερίσματος στην Ηλιούπολη

Αυτονομία θέρμανσης και Ζεστό Νερό Χρήσης με επιτοίχιο λέβητα Φ. Αερίου για διαμέρισμα στην Ηλιούπολη.