Κατασκευή του CEO γραφείου εργοστασίου.

Αρχιτεκτονική μελέτη-επίβλεψη και κατασκευή του CEO γραφείου εργοστασίου στην Αττική.