Εφαρμογή συστήματος Θερμοπρόσοψης κτιρίου στο Χαλάνδρι στα πλαίσια του προγράμματος ” ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”.

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου για μια σειρά επεμβάσεων στο Χαλάνδρι υλοποιήθηκε ως κάτωθι η εφαρμογή συστήματος Θερμοπρόσοψης στις εξωτερικές τοιχοποιίες αυτού:
-Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων πέριξ του κτιρίου για την πρόσεγγιση του
-Προμήθεια και τοποθέτηση θερμομονωτικές πλάκες θερμοπρόσοψης πάχους 7cm σε όλες τις εξωτερικές τοιχοποιίες με τα απαιτούμενα υλικά κόλλησης και βύσματα στερέωσης του συστήματος BAUEN
– Αποκατάσταση αρμών συναρμογής πλακών και τοποθέτηση υαλοπλέγματος του συστήματος με τις απαιτούμενες κόλλες
-Προμήθεια και διάστρωση έτοιμου χρωματισμένου επιχρίσματος (χρωμοσοβά) για την τελική αποκατάσταση όψης κτιρίου